Posted by : Sasa Mihajlovic 9.4.14

Naučite Autocad 3D i time povećajte svoju šansu za posao.
U saradnji sa školom DV inženjering i Promocije i Popusti dajemo Vam 72 % popusta.


Plan obuke za AutoCAD 3D 2013


(20 časova u grupi , grupa ima najviše 4 polaznika I za svakog je obezbeden laptop,skripte I vezbe sa svakom komandom u programu) cena 4900 po osobi .


Tema 1
  • Uvod u prostorno modelovanje. Upoznavanje sa osnovnim pojmovima. Pregled oblasti u kojima se primenjuje prostorno modelovanje. Upoznavanje sa zahtevima koje mora da ispuni računar na kome se radi prostorno modelovanje.Tema 2
  • Rad sa komandama za prikazivanje objekata u tri dimenzije – snalaženje u prostoru. Razni načini prikazivanja modela – osenčeni prikazi.

Tema 3
  • Upoznavanje sa konceptom rada u radnoj ravni. Pojam korisničkog koordinatnog sistema za potrebe prostornog modelovanja. Definisanje položaja korisničkog koordinatnog sistema.
Tema 4
  • Kreiranje prostornih linijskih objekata. Formiranje mrežnog objekta.

Tema 5
  • Komande za kreiranje raznih tipova jednostavnih površi (površinski primitivi). Dobijanje složene prostorne forme sastavljene od površi.

Tema 6
  • Upoznavanje sa pojmom punog tela ( solida ). Razlike između punih tela i površi. Komande za kreiranje jednostavnih punih tela (solid primitivi).
Tema 7
  • Komande za menjanje punih tela .

Tema 8
  • Komande za primenu Bulovih operacija nad punim telima. Dobijanje složenih punih tela, primenom Bulovih operacija.Tema 9
  • Dobijanje punih tela, složenih oblika, izvlačenjem zatvorenih kontura, po pravoj i krivolinijskoj putanji. Dobijanje obrtnih tela.Cena umesto 18000 dinara sa popustom od 72 % samo 4900 dinara

https://www.facebook.com/promocije.promotion
Prijave i info na:  manager@sasamihajlovic.com ili telefon 065 33 211 77


Saša Mihajlović


logo   Saša Mihajlović M.Sc.M.E - www.mas.bg.ac.rs & ie.mas.bg.ac.rs, Business Consulting & Networking and Founder Inoposlovi
manager@sasamihajlovic.com www.sasamihajlovic.com |www.sasamihajlovic.wordpress.com| www.sportindeks.rs | www.inoposlovi.com | www.autocad-beograd.com |
   

One Response so far.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Inženjersko crtanje - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -