Posted by : Unknown 9.4.14


Naučite Autocad 2D i time povećajte svoju šansu za posao.
U saradnji sa školom DV inženjering i Promocije i Popusti dajemo Vam 72 % popusta.Plan obuke za AutoCAD 2D 2014

 (24 časova u grupi , grupa ima najviše 4 polaznika i za svakog je obezbeden laptop,skripte I vezbe sa svakom komandom u programu) cena 4999 po osobi .Termin su preko celog dana od  9h-22h svakog dana u nedelji u dogovoru sa grupom.Jedan termin traje dva skolska casa od 90min.Tema 1
 • Uvod u projektovanje primenom računara sa osvrtom na razvoj i značaj Autodeskovih programa za projektovanje u raznim strukama.
Tema 2
 • Upoznavanje sa AutoCAD terminologijom, prilagodljivim grafičkim okruženjem i osnovnim principima rada u AutoCAD-u.


Tema 3
 • Razjašnjavanje suštine fajla crteža kao grafičke baze podataka. Razumevanje razlike između vektorskih i rasterskih crteža. Rad sa komandama za manipulaciju fajlovima crteža (kreiranje novog crteža, otvaranje postojećeg, snimanje i dosnimavanje). Osnovna podešavanja i izrada prototipa crteža.
Tema 4
 • Razumevanje pojma prostora modela. Rad sa komandama za prikazivanje crteža u prostoru modela (pomeranje, zumiranje i snimanje pogleda).
Tema 5
 • Razumevanje pojma AutoCAD objekta. Razni načini za selektovanje objekata.Tema 6
 • Rad sa komandama za kreiranje objekata i primena odgovarajućih pomagala. Komande za kreiranje prostih objekata (tačka, linija, luk, krug, elipsa, splajn, konstrukciona linija). Komande za kreiranje složenih objekata (polilinija, poligon, pravougaonik). Alatke koje olakšavaju precizno kreiranje objekata (referentni pokazivač ugla, referentni pokazivač pravaca, vezivanje za specifične tačke na objektima, referentna mreža).
Tema 7
 • Rad sa komandama za menjanje objekata. Komande za transformaciju položaja objekata u prostoru (komanda za pomeranje i rotaciju). Komande za umnožavanje objekata (pojedinačno, paralelno, simetrično i šablonsko kopiranje). Komande za dobijanje novih objekata nastalih menjanjem postojećih (sečenje, produžavanje, razvlačenje, zaobljavanje, zakošavanje). Komanda za menjanje polilinija.
Tema 8
 • Primena ručica objekata za obavljanje osnovnih operacija za menjanje objekata.
Tema 9
 • Razumevanje pojma osobina objekata. Određivanje i menjanje osobina objekata. Organizovanje i definisanje osobina objekata primenom slojeva. Dorada prototipa crteža.


Tema 10
 • Rad sa komandama za ispitivanje. Određivanje koordinata tačaka u crtežu, merenje dužina, površina obima i momenata inercije.
Tema 11
 • Kreiranje linijskih i ispunjavajućih šrafura. Menjanje podešavanja šrafura.
Tema 12
 • Komande za kreiranje tekstualnih objekata. Definisanje podešavanja za izgled teksta. Rad sa jednolinijskim i višelinijskim tekstom. Umetanje teksta iz MS Worda. Postavljanje oznaka.


Tema 13
 • Kotiranje crteža. Definisanje podešavanja za izgled kota i menjanje već kreiranih kota. Dorada prototipa crteža.
Tema 14

·        Kratak uvod o uređajima za štampanje. Razumevanje problematike štampanja i konkretnih problema vezanih za štampu iz AutoCAD-a. Priprema za štampu iz prostora modela i iz prikaza za štampanje. Dorada prototipa crteža.


Cena umesto 18000 dinara sa popustom od 72 % samo 4900 dinara

https://www.facebook.com/promocije.promotion
Prijave i info na:  manager@sasamihajlovic.com ili telefon : 065 33 211 77


Saša Mihajlović


logo   Saša Mihajlović M.Sc.M.E - www.mas.bg.ac.rs & ie.mas.bg.ac.rs, Business Consulting & Networking and Founder Inoposlovi
manager@sasamihajlovic.com www.sasamihajlovic.com |www.sasamihajlovic.wordpress.com| www.sportindeks.rs | www.inoposlovi.com | www.autocad-beograd.com |
   

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Inženjersko crtanje - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -