Омогућава Blogger.

AutoCAD 3D

Naučite Autocad 3D i time povećajte svoju šansu za posao.
U saradnji sa školom DV inženjering i Promocije i Popusti dajemo Vam 72 % popusta.


Plan obuke za AutoCAD 3D 2013


(20 časova u grupi , grupa ima najviše 4 polaznika I za svakog je obezbeden laptop,skripte I vezbe sa svakom komandom u programu) cena 4900 po osobi .


Tema 1
 • Uvod u prostorno modelovanje. Upoznavanje sa osnovnim pojmovima. Pregled oblasti u kojima se primenjuje prostorno modelovanje. Upoznavanje sa zahtevima koje mora da ispuni računar na kome se radi prostorno modelovanje.Tema 2
 • Rad sa komandama za prikazivanje objekata u tri dimenzije – snalaženje u prostoru. Razni načini prikazivanja modela – osenčeni prikazi.

Tema 3
 • Upoznavanje sa konceptom rada u radnoj ravni. Pojam korisničkog koordinatnog sistema za potrebe prostornog modelovanja. Definisanje položaja korisničkog koordinatnog sistema.
Tema 4
 • Kreiranje prostornih linijskih objekata. Formiranje mrežnog objekta.

Tema 5
 • Komande za kreiranje raznih tipova jednostavnih površi (površinski primitivi). Dobijanje složene prostorne forme sastavljene od površi.

Tema 6
 • Upoznavanje sa pojmom punog tela ( solida ). Razlike između punih tela i površi. Komande za kreiranje jednostavnih punih tela (solid primitivi).
Tema 7
 • Komande za menjanje punih tela .

Tema 8
 • Komande za primenu Bulovih operacija nad punim telima. Dobijanje složenih punih tela, primenom Bulovih operacija.Tema 9
 • Dobijanje punih tela, složenih oblika, izvlačenjem zatvorenih kontura, po pravoj i krivolinijskoj putanji. Dobijanje obrtnih tela.Cena umesto 18000 dinara sa popustom od 72 % samo 4900 dinara

https://www.facebook.com/promocije.promotion
Prijave i info na:  manager@sasamihajlovic.com ili telefon 065 33 211 77


Saša Mihajlović


logo   Saša Mihajlović M.Sc.M.E - www.mas.bg.ac.rs & ie.mas.bg.ac.rs, Business Consulting & Networking and Founder Inoposlovi
manager@sasamihajlovic.com www.sasamihajlovic.com |www.sasamihajlovic.wordpress.com| www.sportindeks.rs | www.inoposlovi.com | www.autocad-beograd.com |
   

AutoCAD 2D


Naučite Autocad 2D i time povećajte svoju šansu za posao.
U saradnji sa školom DV inženjering i Promocije i Popusti dajemo Vam 72 % popusta.Plan obuke za AutoCAD 2D 2014

 (24 časova u grupi , grupa ima najviše 4 polaznika i za svakog je obezbeden laptop,skripte I vezbe sa svakom komandom u programu) cena 4999 po osobi .Termin su preko celog dana od  9h-22h svakog dana u nedelji u dogovoru sa grupom.Jedan termin traje dva skolska casa od 90min.Tema 1
 • Uvod u projektovanje primenom računara sa osvrtom na razvoj i značaj Autodeskovih programa za projektovanje u raznim strukama.
Tema 2
 • Upoznavanje sa AutoCAD terminologijom, prilagodljivim grafičkim okruženjem i osnovnim principima rada u AutoCAD-u.


Tema 3
 • Razjašnjavanje suštine fajla crteža kao grafičke baze podataka. Razumevanje razlike između vektorskih i rasterskih crteža. Rad sa komandama za manipulaciju fajlovima crteža (kreiranje novog crteža, otvaranje postojećeg, snimanje i dosnimavanje). Osnovna podešavanja i izrada prototipa crteža.
Tema 4
 • Razumevanje pojma prostora modela. Rad sa komandama za prikazivanje crteža u prostoru modela (pomeranje, zumiranje i snimanje pogleda).
Tema 5
 • Razumevanje pojma AutoCAD objekta. Razni načini za selektovanje objekata.Tema 6
 • Rad sa komandama za kreiranje objekata i primena odgovarajućih pomagala. Komande za kreiranje prostih objekata (tačka, linija, luk, krug, elipsa, splajn, konstrukciona linija). Komande za kreiranje složenih objekata (polilinija, poligon, pravougaonik). Alatke koje olakšavaju precizno kreiranje objekata (referentni pokazivač ugla, referentni pokazivač pravaca, vezivanje za specifične tačke na objektima, referentna mreža).
Tema 7
 • Rad sa komandama za menjanje objekata. Komande za transformaciju položaja objekata u prostoru (komanda za pomeranje i rotaciju). Komande za umnožavanje objekata (pojedinačno, paralelno, simetrično i šablonsko kopiranje). Komande za dobijanje novih objekata nastalih menjanjem postojećih (sečenje, produžavanje, razvlačenje, zaobljavanje, zakošavanje). Komanda za menjanje polilinija.
Tema 8
 • Primena ručica objekata za obavljanje osnovnih operacija za menjanje objekata.
Tema 9
 • Razumevanje pojma osobina objekata. Određivanje i menjanje osobina objekata. Organizovanje i definisanje osobina objekata primenom slojeva. Dorada prototipa crteža.


Tema 10
 • Rad sa komandama za ispitivanje. Određivanje koordinata tačaka u crtežu, merenje dužina, površina obima i momenata inercije.
Tema 11
 • Kreiranje linijskih i ispunjavajućih šrafura. Menjanje podešavanja šrafura.
Tema 12
 • Komande za kreiranje tekstualnih objekata. Definisanje podešavanja za izgled teksta. Rad sa jednolinijskim i višelinijskim tekstom. Umetanje teksta iz MS Worda. Postavljanje oznaka.


Tema 13
 • Kotiranje crteža. Definisanje podešavanja za izgled kota i menjanje već kreiranih kota. Dorada prototipa crteža.
Tema 14

·        Kratak uvod o uređajima za štampanje. Razumevanje problematike štampanja i konkretnih problema vezanih za štampu iz AutoCAD-a. Priprema za štampu iz prostora modela i iz prikaza za štampanje. Dorada prototipa crteža.


Cena umesto 18000 dinara sa popustom od 72 % samo 4900 dinara

https://www.facebook.com/promocije.promotion
Prijave i info na:  manager@sasamihajlovic.com ili telefon : 065 33 211 77


Saša Mihajlović


logo   Saša Mihajlović M.Sc.M.E - www.mas.bg.ac.rs & ie.mas.bg.ac.rs, Business Consulting & Networking and Founder Inoposlovi
manager@sasamihajlovic.com www.sasamihajlovic.com |www.sasamihajlovic.wordpress.com| www.sportindeks.rs | www.inoposlovi.com | www.autocad-beograd.com |
   

Šta je Autocad? Naučite 2D i 3D Autocad 2014.

Izrada 2D crteža i 3D modela, vizualizacija i animacija postali su sastavni deo svakog projekta, dok komunikacija putem interneta uveliko ubrzava proces projektovanja i poboljšava koordinaciju između projektanta, investitora i tima na terenu.
Potreba za CAD specijalistima vrlo je velika u većini modernih firmi koje se bave projektovanjem, proizvodnjom, planiranjem. Korišćenje računara za izradu tehničke i proizvodne dokumentacije kao i građevinskih planova, nacrta i sl. smatra se zahtevnijim projektantskim zadatkom koji je zbog toga poveren malobrojnim CAD stručnjacima.


Može se reći da granice primene AutoCAD-a postavljaju sami korisnici, jer sve što se do juče moglo nacrtati na stari, dobro poznat način takođe možemo generisati uz pomoć AutoCAD-a. Evo nekoliko oblasti primene u kojima je AutoCAD već pronašao svoje mesto:

-Arhitektonski crteži svih vrsta

-Dijagrami toka i organizacione šeme

-Ponude i prezentacije

-Grafikoni svih vrsta

-Crteži iz oblasi elektrotehnike, građevinarstva, mašinstva i aeronautike

-Izrada topografskih i geografskih karata

-Grafovi i druge vrste predstava matematičkih funkcija

-Izrada logotipa, čestitki i drugih vrsta umetničkih crtežaPri crtanju uz pomoć AutoCAD-a vi stvarate nešto mnogo složenije od samog crteža. PC može primati informacije o elementima crteža na način koji će kasnije omogućiti njihovu laku dopunu, izmenu ili različitu prezentaciju, sve u cilju izvlačenja maksimuma iz svake od unetih informacija. Uz sve ovo korišćenje AutoCAD-a ne podrazumeva prethodno poznavanje elektronike ni programiranja, već je njegova upotreba prilagođena potrebama savremenog korisnika.

Sve ovo za  samo 4900 dinara.


Specijalno za Vas u saradnji sa Promocijama i popustima  umesto 18 000 din cena je samo 4900 dinara.
Naučite Autocad 2D i 3D 2014 uz popust od 72%.

Info 065 33 211 77 Saša
manager@sasamihajlovic.com

Vladimira Tomanovića br.7, Beograd


- Copyright © Inženjersko crtanje - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -